Informace pro prvňáčky

Třídní schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků se konná v pondělí 20.6.2022 od 16:00.
Adaptační setkání pro budoucí prvňáčky se uskuteční ve dnech 7.6.2022 a 14.6.2022 vždy od 14:00 do 15:00. Sraz ve vestibulu školy, kde si děti vyzvednou paní učitelky.

Zápis ukrajinských dětí, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana (§ 2 odst. 1 a 6), do 1. třídy proběhne 7.6.2022 od 14:00 do 16:30 hodin. Základní škola bude přijímat 0 ukrajinských žáků.

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, určuje ředitel školy druhý termín zápisu do 1. ročníku pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 7.6.2022 od 14:00 do 16:30 hodin.

 • zápis je povinný pro děti, které k 31.8.2022 dovrší šesti let věku
 • k zápisu je nutné přijít osobně s dítětem a s dokladem totožnosti dítěte a zákonného zástupce
 • s dokladem místa pobytu (nájemní smlouva, smlouva o ubytování, …)

Kritéria pro zápis:

 • děti s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy ve spádové oblasti
  (Anny Letenské – lichá č. 1–17, sudá č. 12–18, Anglická – lichá č. 1–25, Balbínova, Budečská – lichá č. 37–47, sudá č. 36–48, Čelakovského sady – sudá č. 8–12, Čerchovská, Helénská, Chopinova, Ibsenova – lichá č. 1–7, Italská, Kunětická, Krkonošská, Lichnická, Mánesova – lichá č. 1–57, sudá č. 2–62, Na Smetance, nám. Míru – č. 1–6, č. 20, Na Švihance, Polská – sudá č. 2–34, Rubešova, Římská – lichá č. 3–37, sudá č. 2–36, Slavíkova – lichá č. 7–29, Škrétova, Španělská, Vinohradská – lichá č. 11–67, sudá č. 6–30, Vozová)
 • děti s místem pobytu v dané městské části – v Městské části Praha 2
 • děti s místem pobytu v jiné městské části

Prosíme zákonné zástupce přijatých dětí, jestli napíší na e-mail zapis@nasmetance.cz, zda nastoupí na naši školu. Děkujeme.

13HS6 70UCO BFGRJ GWRP7 L108VS QVJJ8 ZLEUR
1O9IJ 797MI BLBW3 HCRDL M108KP R3CMW ZQ1TC
1VEVK 7IURA CFI75 HGQXK MAYIA TFUCS  
2G54T 8BZZJ DCT87 HZ0IL MXGL3 UDZRL  
3MZ9M 8GH3W DDPTK INVJQ O27MJ V8IOL  
4CWVD 8PRHX EAFLZ IQCFW OL3H7 VYABJ  
5NDBZ 91F54 FGF42 K0TDU P30ZS YZMGR  
5VUJW 9DNZB FS37P KKXGY PCQ29 Z114JS  
62DVP AIDOQ G433J L100EV QCRRI Z13BH  
67BKT B3II0 GIBD9 L107MS QRTKZ ZCE9X  

V pondělí 4.4.2022 a v úterý 5.4.2022 se koná zápis do 1. třídy od 14:00 do 18:00 hodin.

Více informací k zápisu do 1. třídy 2022/2023.

Pokud máte dotaz k zápisům neváhejte nám napsat na zapis@nasmetance.cz.

V pondělí 21.3.2022 se koná den otevřených dveří v ZŠ od 15:30 do 18 hodin.

Více informací k zápisu do 1. třídy 2022/2023.

Pokud máte dotaz k zápisům nebo dni otevřených dveří, neváhejte nám napsat na zapis@nasmetance.cz.

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny 2 první třídy s celkovou kapacitou 50 žáků.

Kritéria Základní školy a mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
 2. Dítě, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8.ročníku).
 3. Dítě z MŠ Na Smetance (včetně detašovaného pracoviště).
 4. Ostatní

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči, než kolik umožňuje kapacita školy přijmout v konkrétním zadaném kritériu, bude z důvodu transparentnosti a nastavení rovných podmínek zvolen výběr losováním uchazečů pod přidělenými registračními čísly.

Losování bude provedeno za účasti ředitele školy, člena školské rady, zástupce rodičů, zástupce pedagogů a zástupce zřizovatele.

Pokud to letos epidemiologická situace dovolí, budou zápisy do 1. tříd v Základní škole a mateřské škole, Praha 2, Na Smetance 1 probíhat 4. a 5.4.2022 prezenční formou. Při nejasnostech nebo dotazech k zápisu do 1.třídy používejte prosím pro komunikaci se školou email zapis@nasmetance.cz.

Instrukce k zápisu do 1. třídy 2022/2023

 1. Žádost o přijetí do 1.ročníku bude přístupná v online prostředí od 15.3.2022 od 8:00 do 5.4.2022 do 16:00, poté se online formulář uzavře a nebude možno do něj vstupovat.
 2. Při vyplňování předregistrace dbejte na správné vyplnění Vaší emailové adresy, na kterou Vám následovně dojde odkaz na stažení dokumentu „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023“.
 3. Na webových stránkách 1url.cz/@ZapisSmetanka provedete předregistraci dítěte (dětí). (Pokud Vám nefunguje předešlý odkaz, použijte tento https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/nasmetance/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4424#)

Vážení rodiče,

prvňáčci se se svým doprovodem shromáždí 1.9.2021 mezi 7.45 - 8.00 před školou.

Od 8.00 hodin proběhne v tělocvičně školy slavnostní přivítání a rozdělení dětí do tříd 1.A a 1.B.

Následovat bude přechod do tříd a první třídní schůzka, kde zodpovíme všechny vaše dotazy.

Rodiče prvňáčků mohou využít provozu školní družiny již od 1.9. Ukončení provozu v 17.30.

Těšíme se na Vás             Ivana Malá a Tereza Plachá

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2