Družina

2022-05-05 Den matek - tvoření ve školní družiněUsmíváš se i když jsi smutná.
Děláš vše i když jsi unavená.
Poskytuješ nám pohodlí, i když ho sama nemáš.
Jsi tu pro nás, i když jsi nemocná

Děkujeme a přejeme krásný Den matek

2022-04-27 Den čarodějnic v DDM P2Ve středu 27. dubna jsme se zúčastnili akce Čarodějnice, pořádané DDM ve Slezské ulici Prahy 2. Program, který byl ve znamení známe knihy Harry Potter naplnil všechna naše očekávání. Děti, aby splnily úkoly, musely zapojit všechny své smyly – zručnost, pohybové schopnosti, zrakové a sluchové vnímaní.

Akce se všem velice líbila a jejich spokojené tvářičky můžete shlédnout na našich fotkách.

2022-01-19 Akce školní družiny v DDM stanice přírodovědcůVe středu 19. ledna se  děti ze školní družiny zúčastnili akce Lesní život zvířátek, kterou organizoval  Stanice přírodovědců DDM Prahy 2.

2022-01-12 Zimní sportování ve školní  družině Ve středu 12. 1. jsme uspořádali pro děti malé sportovní odpoledne, které zorganizovalo 5. oddělení ŠD (4.A) ve spolupráci se školním klubem. Akce se konala ve velké tělocvičně, kde byly pro účastníky připraveny 4 stanoviště:

  • Hod sněhovou koulí
  • Přeskoč závěj sněhu
  • Přechod přes kry
  • Pozor na rampouchy

Děti si na nich vyzkoušely svojí obratnost, fyzickou kondici a soutěživost.

Akce se zdařila. Dětem se líbila a pro velký úspěch si mohly stanoviště projít několikrát. Odměnou byly sladkosti a pro organizátory také spokojenost soutěžících. Dobrá nálada trvala po celou dobu akce, co je vidět na fotkách, které jsou na webových stránkách školy.

2021-12-15 ŠD - Vánoční tvořeníJak probíhalo vánoční tvoření ve školní družině se můžete kouknout v galerii.

2021-12 ŠD - Mikulášské tvoření ve školní družině

2021-11 Akce školní družiny – svátky ve světěHalloween je anglosaský, keltský zvyk. My ho známe jako svátek, který na začátku podzimu slavili Keltové a představoval pro ně jakýsi novoroční svátek. Naše děti ho nejspíš ještě moc nevnímají. A pokud ano, tak zřejmě nejspíš jako takový karnevalový rej, vydlabávání dýní nebo tvoření. Prostě je to pro ně zábava.

I my jsme se ve školní družině inspirovali tímto pohanským svátkem. Poslední středu v říjnu a první středu v listopadu jsme připravili pro děti ve spolupráci s DDM Prahy 2 zábavná odpoledne.

Děti oblečené v strašidelných maskách vyráběly netopýry, duchy, čarodějnice a kočky. V DDM si v soutěžích vyzkoušely svou šikovnost a pevné nervy. Fantazie byla neomezená, dobrá nálada a atmosféra se nesla po celou dobu. Obě akce se dětem velice líbily a fotky vašich strašidýlek můžete shlédnout na webových stránkách školy.

2021-09-24 Výlet na Pokličky 7.A, BV rámci poznávání naši vlasti jsme se v pátek 24. 9. vypravili do krajiny Kokořínska.

Cesta uběhla rychle, vystoupili jsme z autobusu a pak jsme začali naše putování. Vyšplhali jsme na zajímavé skalní útvary – Pokličky, prošli kolem skal připomínajících žábu a obří hlavu. Trošku jsme si odpočinuli a posvačili. Procházka nás zavedla do skalní rokle zvaná Průsečná skála. U Švédského valu jsme se začali pomalu vracet. Cesta nás vedla kolem zajímavých mokřadů, po dřevěném chodníčku. Cestou jsme si nasbírali jedlé kaštany, viděli jsme skokana a slepýše. Počasí nám přálo, skály byly zajímavé, výhledy krásné. Výlet se vydařil podle našich představ.

Těšíme se, kam vyrazíme příště.

2021-09-15 Družina - Štafetové hryVe středu 15. září proběhlo v naší školní družině v odpoledních hodinách sportovní odpoledne. Děti z 2. až 4. tříd se na štafetové hry připravovaly a těšily se. Snaha a touha porovnat své síly a dovednosti byla veliká. Každý z dětí dal do sportovního výkonu co nejvíce své energie, nadšení i touhu zvítězit. Akce se líbila všem, snaha byla oceněna diplomem a malou odměnou. Nadšené sportovce můžete shlédnout na webových stránkách školy.

Všem gratulujeme, protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

2021-02 ŠD - Ptačí týden ve školní družiněVšichni víme, jak je důležitá péče o zpěvné ptactvo ve velkých městech. Zhoršené podmínky způsobují, že ptáků ubývá. Dnes jsme už příliš daleko od původní přírodní rovnováhy, a proto i člověk by měl být tím, kdo alespoň podá pomocnou ruku těm, kteří přežili jeho zásahy a přizpůsobili se změnám. Toto téma bylo aktuální i ve školní družině, proto jsme se rozhodli, že si vytvoříme „Ptačí týden“. Děti z 2. A se seznámily s druhy ptactva, která se vyskytují v okolí školy. Pohovořily, jak je důležité pečovat o ně a chránit je. Vyrobily malá krmítka a vyvěsily je do okolní přírody. Nakonec vytvořily malou výzdobu ve škole, kterou prohlédnout na webových stránkách školy.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2