Školní rok 2010/2011

1.A      Mgr. Lýdia Šimurková
1.B      Mgr. Eva Portešová
2.A      Mgr. Jitka Ctiborová
2.B      Mgr. Eva Häringová
3.A      Mgr. Iveta Bočková
3.B      PhDr. Dana Burešová
4.A      Mgr. Cyril Křeček
4.B      Mgr. Klára Hanková
5.A      Mgr. Ivana Malá
6.A      Mgr. Helena Paďourová
6.B      Bc. Barbora Sobolíková
7.A      Mgr. Zuzana Ryšánková
7.B      Mgr. Ivan Freudl
8.A      Mgr. Ivana Černá
8.B      Mgr. Petra Nováková
9.A      Mgr. Alexandra Jehličková

Přípravný ročník:

PaedDr. Šárka Kučerová
Božena Raabová
Bc. Dagmar Brandnerová

Plavání 2.B 2011

Podívejte, jak nám to po půl roce pod vedením výborných cvičitelů jde. Vody už se nikdo nebojí, skáčeme, splýváme, plaveme na břiše i na zádech jako rybičky s páskem a s destičkami. Někdo už teď uplaval malý kousek, jiný i velký kus bez pomůcek, ostatní jsou hodinu od hodiny také stále lepší, jen dál chodit plavat.

Fotky ze soutěží 2011

Ve školním roce 2010/2011 se žáci naší školy zúčastnili velkého množství sportovních akcí.

Děti z druhých až pátých tříd odehrály 1. ročník Školní ligy miniházené. Poprvé jsme si miniházenou vyzkoušeli na Gutovka Open turnaji 22.9.2010, kde jsme obsadili 13. místo.

Absolvovali jsme tři turnaje ligy a obsadili celkové 3. místo v kategorii 1.- 3.tříd a 2.místo v kategorii 4.-5.tříd. Zakončením byl opět Open turnaj 14.6.2011.  Miniházená všechny děti nadchla a určitě se zúčastníme dalšího ročníku Školní ligy.

Další soutěží byl oblíbený McDonald’s Cup ve fotbale. Sestavili jsme dvě družstva. V prvním hracím dnu vybojovali žáci 1.-3.třídy 4.místo a následující den jejich starší kolegové dosáhli na 2.místo. Novinkou byl v tomto roce plážový McDonald’s Cup, opět hrála dvě družstva (chlapci 7. a 8.-9.tříd). Hoši měli možnost vyzkoušet si úplně jiný povrch, než na jaký jsou zvyklí ze školy.

V květnu (3.5., 4.5. 2011) se konala obvodní kola ve volejbale. Dívky 8.- 9. tříd vybojovaly 4.místo a hoši 8.- 9.roč. – postoupili z 1.místa do celopražského kola.

10.5.2011 proběhl Preventan Cup ve vybíjené. Zúčastnili jsme se smíšené kategorie 4.-5.tříd a skončili na 2.místě.

Hoši  6.-7. a 8.-9.tříd si zahráli i florbal. Bylo z toho 4.místo pro mladší a 9. pro starší.

V prosinci se konal Turnaj smíšených čtyřek v basketbale 8.-9.tříd a v březnu pak obvodní

kolo v basketbale chlapců.

24.5.2011 proběhlo obvodní kolo v přehazované. Hrály dívky 7.roč. a skončily na třetím místě ve skupině.

16.6.2011 Ekofestival a předávání cen

Děti 2.B si prošly pěkně připravené soutěže, viděly a dozvěděly se tu různé zajímavosti o přírodě kolem nás a o její ochraně,za splněné úkoly navíc získaly drobné ceny. Ale to nejlepší přišlo nakonec. Asociace nevládních ekologických organizací - Zelený kruh vyhlásila výsledky výtvarné soutěže "Les podle mých představ",do které děti z naší školy pod vedením paní učitelky Witzové poslaly své práce. Ocenění v kategorii Keramika získalo 5 dětí 2.tříd: Yasmin Khawajah, Nikola Rozsívalová, Vendula Víchová, Míša Hrubý, Johanka Zárubová a zvláštní uznání ještě Adam Drábek. K diplomům a zaslouženým cenám pro každého přibyl navíc jeden zvláštní pro Všechny oceněné děti i se svými třídami - zúčastní se vysazování vlastního stromku v příštím školním roce.

Ve školním roce 2010/2011 se žáci 2. stupně jako každoročně účastnili Olympiády v českém jazyce. Školního kola se zúčastnilo 29 žáků z 8. A a z 9. A. Ze školního kola do obvodního postoupili žáci 9. A. Šárka Pátková a Patrik Šíša. V obvodním kole se Šárka dělila o 8. a 9. místo a Patrik byl 9.

V recitační soutěži Pražské poetické setkání naši školu v obvodním kole reprezentovali  a čestná uznání poroty získali žáci Radek David z 9.A, Natálie Bernasová a Valérie Mašlonková ze 7.A.

Žákyně 7. A Hana Černá a Natálie Bernasová se zúčastnily v Českém rozhlase akce Noc s Andersenem.

Nesmíme opomenout literární časopis Smetánek, jehož autory jsou žáci ze všech tříd II. stupně. Tento časopis má své pravidelné přispěvatele, autorská základna se nám rozrůstá, v letošním školním roce se mezi autory úspěšně zařadili žáci obou pátých tříd. Jejich vstup mezi autory hodnotíme velice pozitivně.

Kromě toho jsou naši žáci autory mnoha článků na stránkách naší školy. V těchto příspěvcích reagují na akce, kterých se zúčastnili. Jejich práce jsou publikovány  i na stránkách Novin Prahy 2 – např. článek Natálie Bernasové o Nicholasi Wintonovi,  příspěvek Jiřiny Eliášové z 8.A na iDNES.cz,v němž napsala tvůrcům filmu Lidice a podělila se s nimi o své dojmy.

Jsme zapojeni i do akce Čtení pomáhá.

Za PK ČJ Zuzana Ryšánková

V červenci a v srpnu je škola otevřena v době od 9:00 do 14:00.

Tel. konktat: 222 252 089
e-mail: skola@nasmetance.cz

Pokud máte zájem o nástup Vašeho dítěte do naší školy pište na e-mail skola@nasmetance.cz

Smetanka přeje celé své rodině a přátelům školy krásné léto a dětem super prazdniny.

„Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic?“

Dne 10.6.2011 se celý druhý stupeň vydal na cestu za filmem Lidice, který následné otřásl naší vcelku dobrou náladou.

Když jsme se usadili, netrvalo dlouho a světla zhasla. Začaly se promítat ukázky na různé filmy, například: Paul a V peřině. Následovně po nich začal film…..

Je těžké popsat příběh, aby od začátku do konce představoval stejnou hrůzu, kterou jsem při shlédnutí cítila. Takže zde popíšu jen některé části z filmu, které mě zasáhly nejvíce….

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2