Verze pro tisk

Pondělí:

– odlet 12 žáků do Polska (Erasmus+)
– odpadá odpolední vyučování 9.ročníků
- interaktivní koncert pro 30 dětí z MŠ
16 hod. – besídka ke Dni matek – 4.třída MŠ
Akce ŠD:
Relaxační vycházka – školní akce, účast: 4.A, ŠK

Úterý:

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2021/2022 - ČŠI 5. ročníky
9 hod. – Pražský přebor školních družstev – šachy, účast: 2 družstva z 1.stupně
- krajské kolo OVOV

Středa:

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2021/2022 - ČŠI 5. ročníky
8-13 hod. – turnaj v přehazované pro 6.-7.ročníky ve sport.areálu školy
Akce ŠD:
Botanická zahrada Albertov, vstupné: 30,-Kč, účast: 1.A,B, 3.B, 4.B
Hřiště Grébovka, účast: 2.A,B
Interaktivní hra – zábavný program (školní akce), účast: 3.A

Čtvrtek:

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2021/2022 - ČŠI 5. ročníky
– Pražský přebor školních družstev – šachy, účast: 1 družstvo z 2.stupně
16 hod. - Jarní tvoření s překvapením ke Dni matek, účast: 3.třída MŠ

Pátek:

- návštěva Pražského hradu, vstupné: 60,-Kč, účast: 2.A
11 hod. – fotografování dětí z MŠ
- návrat žáků 6. a 9.tříd ze ŠVP Kolínská bouda

Sobota:

přílet 12 žáků a pedag.doprovodu z Polska (Erasmus+)

Další informace:

- 24.-29.5.2022 – škola v přírodě Kolínská bouda pro 7. a 8.ročníky

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2