Verze pro tisk

Zápis ukrajinských dětí, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana (§ 2 odst. 1 a 6), do 1. třídy proběhne 7.6.2022 od 14:00 do 16:30 hodin. Základní škola bude přijímat 0 ukrajinských žáků.

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, určuje ředitel školy druhý termín zápisu do 1. ročníku pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 7.6.2022 od 14:00 do 16:30 hodin.

  • zápis je povinný pro děti, které k 31.8.2022 dovrší šesti let věku
  • k zápisu je nutné přijít osobně s dítětem a s dokladem totožnosti dítěte a zákonného zástupce
  • s dokladem místa pobytu (nájemní smlouva, smlouva o ubytování, …)

Kritéria pro zápis:

  • děti s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy ve spádové oblasti
    (Anny Letenské – lichá č. 1–17, sudá č. 12–18, Anglická – lichá č. 1–25, Balbínova, Budečská – lichá č. 37–47, sudá č. 36–48, Čelakovského sady – sudá č. 8–12, Čerchovská, Helénská, Chopinova, Ibsenova – lichá č. 1–7, Italská, Kunětická, Krkonošská, Lichnická, Mánesova – lichá č. 1–57, sudá č. 2–62, Na Smetance, nám. Míru – č. 1–6, č. 20, Na Švihance, Polská – sudá č. 2–34, Rubešova, Římská – lichá č. 3–37, sudá č. 2–36, Slavíkova – lichá č. 7–29, Škrétova, Španělská, Vinohradská – lichá č. 11–67, sudá č. 6–30, Vozová)
  • děti s místem pobytu v dané městské části – v Městské části Praha 2
  • děti s místem pobytu v jiné městské části

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2