Plán akcí

Plán akcí pro rok 2010/2011

Pondělí:


Úterý:

 

Středa:


Čtvrtek:

Slavnostní zahájení školního roku /8.00 – 8.45/

9.00 – třídní schůzka 1. tříd a PT

11.00 – porada zaměstnanců školy

10.00 -12.00 – výdej obědů

Pátek:

výuka od 8.00 – 11.40 hodin, tř. učitelé ve svých třídách

organizační zajištění školního roku /učebnice, pomůcky atd./

jídelna – 11.40 – 13.00 /dozory netř. učitelé/

5.9.2011:
výuka 1. stupeň /8.00 – 11.40/
výuka 2. stupeň /8.00 – 12.35/

5.9.2011 – 17.00 /třídní schůzky/

Od 6.9.2011 – výuka probíhá dle rozvrhu

Pondělí:

13.00 Provozní porada

Lampiónový průvod /od 20.30 hodin/

Úterý:

Divadlo Metro /Ulice plná kouzel/ – 1. stupeň, v 9.00, 80 Kč, doprovod tř. učitelé

Středa:

úklid školních tříd

Čtvrtek:

Slavnostní ukončení školního roku 2010/2011 /8.00 – 8.45/

Pátek:

Hlavní prázdniny /1.7. - 31.8.2011/

Pondělí:


Úterý:

1.B – školní výlet /Jablonná nad Vltavou/, doprovod E. Häringová + asistent pedagoga

2.B, 3.A, 5.B – školní výlet /středověký skanzen Řepora/, doprovod tř. učitelé + asistenti pedagoga

Středa:

Beach fotbal – Císařská louka /hoši 6. – 9. ročníků/, doprovod L. Přibáňová

1.B – návštěva anglické školy na Praze 3

13.00 – pedagogická rada

Čtvrtek:

ZOO – přípravná třída, doprovod Š. Kučerová, M.- Sauerová

Pátek:

Finanční gramotnost /H. Paďourová/

Descartes – seminář

Cesta kolem světa za 80 dní – projektový den 8.A, 9.A ½ j

8.00 – 13.00, zajišťují – A. Jehličková, D. Witzová

Pondělí:

5.A – školní výlet /Mníšek pod Brdy/, doprovod B. Sobolíková, L. Adámková, 8.00 – 18.00

14.00 – PPP, schůzka výchovných poradců

14.00 – 9.A ½ /Nemocnice U Apolináře, doprovod A. Cimlerová/, ukončení v 15.30 hod.

Úterý:

Miniházená /L. Přibáňová/, 13.15 – dr. Pohlová

Středa:

12.00 – 12.30 /vystoupení na náměstí Míru/ všechny třídy  - doprovod tř. učitelé /ukončení výuky ve 12.45 hodin/

Čtvrtek:

ZOO – přípravná třída

Finanční gramotnost /H. Paďourová/

Pátek:

Finanční gramotnost /H. Paďourová/

Descartes – seminář

Cesta kolem světa za 80 dní – projektový den 8.A, 9.A ½ j

8.00 – 13.00, zajišťují – A. Jehličková, D. Witzová

Výměnný pobyt žáků v Dánsku. 4.6. – 8.6.2011

Reprezentace našich žákyň v Bratislavě. 9.6 – 10.6.2011

Vážíme si historie naší země. Projektový týden školy.

Pondělí:

testování -  9.A /počítačová učebna, zajišťuje Z. Vít/ 1. – 4. hod.  ½ 9.A, /140 minut/

Úterý:

testování -  9.A /počítačová učebna, zajišťuje Z. Vít/ 1. – 4. hod. ½ 9.A, /140 minut/

9.A – 12.00, 50 Kč, krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje, doprovod A. Jehličková

Středa:

testování -  5.A, B /počítačová učebna, zajišťuje Z. Vít/ 1.hod. – 5.A, 2. hod. - 5.B, 3. hod. – 5.A., 4. hod. 5.B. Každý test 50 minut, přestávky uzpůsobíme.

Wintonovy vlaky /Vyšehrad/, 2.stupeň, ukončení 12.45

Zdravé zuby – 1.A,B

13.15 – adaptační kurz pro budoucí prvňáčky

Platba za školu v přírodě /1.A,2.A,3.B/, u ekonomky školy od 7.30 do 15.30.

Čtvrtek:

Den policejní historie. Folimanka  /8.00 - 12.45/ 1. – 9. ročníky, doprovod tř. učitelé

Platba za školu v přírodě /1.A, 2.A, 3.B/, u ekonomky školy od 7.30 do 15.30.

Pátek:

Lidice – kino Lucerna, 70 Kč, v 10.00, 2. stupeň, doprovod tř. učitelé, ukončení výuky 12.30

Pondělí:

11.00 – Městská knihovna – Mariánské nám. 1, Praha 1, Kniha džunglí, po představení oběd a ukončení výuky, 5., 6. ,7. ročníky /vstupné zdarma/, doprovod tř.učitelé

16.00 – schůzka rodičů budoucích prvňáčků a přípravné třídy, učebna 3.A

Úterý:

MDD – skákací hrad /společně s MŠ/

Středa:

Muzeum policie /1., 2. ročník/, 9.00, doprovod tř. učitelé

Čtvrtek:


Pátek:

Opera – výchovný koncert v aule DDM Praha 2
V 9.30 –  5., 6. ročníky /ukončení dle rozvrhu/
V 11.30 – 7., 8., 9. ročníky /ukončení ve 13.00/, doprovod tř.učitelé

Celostátní setkání pedagogických pracovníků školních družin a školních klubů, A. Smutná

Miniházená – ZŠ Křesomyslova, Praha 4, vybraní žáci 1. – 5. ročníků, doprovod L. Přibáňová

Pondělí:

Divadlo v Dlouhé /Staré pověsti české/, v 10.00, 70 Kč, doprovod tř. učitelka

Obnovitelné zdroje energie /9.00, v učebně chemie/, 7.A, B, 8.A

Úterý:

Obnovitelné zdroje energie /9.00 v učebně chemie/, 9.A

10.00 - Giganti  /8.A/, doprovod tř. učitelka

13.00 – školení k programu ČJ, učitelé 1. stupně, I. Černá, Z. Ryšánková, M. Chvalovská, Š. Kučerová

14.00 - porada ostatních ped. pracovníků ve sborovně /2.st./

14.00 – schůzka spec. pedagogů v PPP

Středa:


Čtvrtek:

beseda o historii Smetanky a Vinohrad /pan Krupička st./ V 10.00, v prostorách kuchyňky /zajišťuje I. Černá/

Terezín /přihlášení žáci, odjezd ve 12.30/, doprovod A. Jehličková, M. Chvalovská

PT – Moje královská cesta /Muzeum hl.města Prahy/

Pátek:

Bambiriáda /6.A, 7.A, B, 8.A/ doprovod tř.učitelé, ukončení ve 12.30 hod.

Pondělí:

Odjezd žáků 8.A, 3.A na školu v přírodě /Špindlerův Mlýn/

přednáška dr. Doudové - Zdravý životní styl
8.55 – 11.45 /6.A, B/, učebna přírodopisu

Úterý:

Židovské muzeum /Badatel, 5.A/, odchod od budovy školy v 8.15 hod., doprovod B. Sobolíková, L. Adámková

14.00 – přijímací zkoušky do tříd se studijním programem

Středa:

1.A, B – Zdravé zuby /v 8.00/

13.15 – adaptační kurz pro budoucí prvňáčky

Čtvrtek:

Divadlo U hasičů – Zločin kolem nás, J. Klíma, třídy 9.A, 7.A, B, od 10.30 hodin, vstupné 50 Kč, doprovod tř. učitelé, 13.15 – dr. Pohlová

Pátek:

Divadlo v Dlouhé /Tatínek není k zahození/, 2.A,B. V 9.30, 60 Kč, doprovod tř. učitelé

Pondělí:

seminář – učebna chemie

Úterý:

Preventan cup /ZŠ Botičská/, doprovod L. Přibáňová

Středa:

Zdravé zuby – 5.A,B, 8.00, kabinet

Celopražské kolo ve vybíjené /Meteor Praha/

Obvodní soutěž v Aj /ZŠ Botičská/, I. Freudl

Čtvrtek:

Fotografování – 8.00 - ………….

Seminář – v učebně přírodopisu

Pátek:

6.A,B - Požární prevence a systém ZHS /1.p. ŠD/, 8.00 – 10.00 /-10.45/

Pondělí:

2.A,B, v 10.00, 60 Kč, Divadlo V Dlouhé /Standa a dům hrůzy/, doprovod tř.učitelé

16.30 – schůzka PT

17.00 – třídní schůzky

VÚP - expertní tým , 11.00 – 14.00

ŽÁCI – CIZINCI  , I. Černá

Úterý:

ZŠ Legerova /volejbal –dívky/, 8.-9. ročník, doprovod L. Přibáňová

14.00 – přijímací zkoušky do studijních tříd

13.15 – MS 1. stupeň /v kuchyňce/

Středa:

2.A,B, Požární prevence a systém ZHS /1.p. ŠD/, 8.00 – 10.00 /-10.45/

1.A,B, Divadlo U hasičů /Příběhy včelích medvídků/, v 9.30, 60 Kč, doprovod tř.učitelé

Čtvrtek:

ZŠ Legerova /volejbal – hoši/, 8.-9. ročník, doprovod L. Přibáňová

Pátek:


Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2