Vážení rodiče a žáci 5. tříd,

přinášíme Vám informace pro přihlášení dítěte do třídy 6. ročníku s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 2022/2023.

Rozřazovací test pro žáky se uskuteční ve středu 25.5.2022 od 14:00 do 15:00. Test bude zaměřen na ověření logického uvažování a znalostí z Čj, M, Aj, Př, Vl. K testu budou žáci potřebovat psací a rýsovací pomůcky.

Pondělí:

– Květinový den – projekt 1.třídy v MŠ
11-12,35 hod. – návštěva knihovny v Korunní ul., účast: 2.A
Akce ŠD:
Projekt Hravá družina – Zdravověda-první pomoc, školní akce, účast: 4.A, ŠK

Úterý:

- besídka ke Dni matek – 2.třída MŠ

Středa:

Akce ŠD:
Projekt Hravá družina – Jezdíš, jezdím, jezdíme (dopravní výchova), školní akce, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

 

Pátek:

10,05-11,40 hod. – vaření ve školní kuchyňce, účast: 2.A
Akce ŠD:
Děti na kolech – akce v Muzeu policie, účast: 2.A,B, 3.A

Další informace:

- 24.-29.5.2022 – škola v přírodě Kolínská bouda pro 7. a 8.ročníky
- 25.5.2022 – zápisy do 6.tříd šk.roku 2022/23

2022-05-08 až 13 Škola v přírodě - Kolínská bouda - 6.A,B a 9.A,BKronika Kolínské boudy – škola v přírodě, VI. A, B a IX.  A, B

8.-13. května 2022

Naše první dva dny – neděle, pondělí

První den jsme vyjížděli v 8:30. Byla neděle. Nyní se nacházíme na Kolínské boudě v Krkonoších nad Pecí pod Sněžkou. Kufry nám nahoru odvezlo auto, my jsme zatím šlapali čtyřkilometrový kopec.  Obědy tady mají velmi dobré, i večeře. Snídaně jsou nejlepší. Na pokoji jsem s Ondřejem Kosinou a Martinem Žižkou. Vyspali jsme se velmi dobře, snídaně byla velmi dobrá, mohli jsme si vybrat, co jsme chtěli. Dopoledne jsme se začali učit, měli jsme matematiku, dějepis, přírodopis a češtinu. Dnes odpoledne máme první velký výlet.

Matěj Rosák, VI. B

2022-05-09 až 14 Erasmus+ - Polsko

Třídní schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků se konná v pondělí 20.6.2022 od 16:00.
Adaptační setkání pro budoucí prvňáčky se uskuteční ve dnech 7.6.2022 a 14.6.2022 vždy od 14:00 do 15:00. Sraz ve vestibulu školy, kde si děti vyzvednou paní učitelky.

2022-04-27 Jarní školní bazar ZŠ a MŠDíky všem za spolupráci na dalším z našich bazarů, připravili jste spoustu zajímavých věcí na prodej, parta, která připravila prodejní stánky, byla skvělá. A vy všichni jste podpořili naše úsilí zakoupením úžasných maličkostí, takže 7245,- Kč zamíří tam, kam vybere naše žákovská samospráva. Ještě jednou děkujeme –žs–

Pondělí:

– odlet 12 žáků do Polska (Erasmus+)
– odpadá odpolední vyučování 9.ročníků
- interaktivní koncert pro 30 dětí z MŠ
16 hod. – besídka ke Dni matek – 4.třída MŠ
Akce ŠD:
Relaxační vycházka – školní akce, účast: 4.A, ŠK

Úterý:

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2021/2022 - ČŠI 5. ročníky
9 hod. – Pražský přebor školních družstev – šachy, účast: 2 družstva z 1.stupně
- krajské kolo OVOV

Středa:

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2021/2022 - ČŠI 5. ročníky
8-13 hod. – turnaj v přehazované pro 6.-7.ročníky ve sport.areálu školy
Akce ŠD:
Botanická zahrada Albertov, vstupné: 30,-Kč, účast: 1.A,B, 3.B, 4.B
Hřiště Grébovka, účast: 2.A,B
Interaktivní hra – zábavný program (školní akce), účast: 3.A

Čtvrtek:

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2021/2022 - ČŠI 5. ročníky
– Pražský přebor školních družstev – šachy, účast: 1 družstvo z 2.stupně
16 hod. - Jarní tvoření s překvapením ke Dni matek, účast: 3.třída MŠ

Pátek:

- návštěva Pražského hradu, vstupné: 60,-Kč, účast: 2.A
11 hod. – fotografování dětí z MŠ
- návrat žáků 6. a 9.tříd ze ŠVP Kolínská bouda

Sobota:

přílet 12 žáků a pedag.doprovodu z Polska (Erasmus+)

Další informace:

- 24.-29.5.2022 – škola v přírodě Kolínská bouda pro 7. a 8.ročníky

Zápis ukrajinských dětí, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana (§ 2 odst. 1 a 6), do 1. třídy proběhne 7.6.2022 od 14:00 do 16:30 hodin. Základní škola bude přijímat 0 ukrajinských žáků.

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, určuje ředitel školy druhý termín zápisu do 1. ročníku pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 7.6.2022 od 14:00 do 16:30 hodin.

  • zápis je povinný pro děti, které k 31.8.2022 dovrší šesti let věku
  • k zápisu je nutné přijít osobně s dítětem a s dokladem totožnosti dítěte a zákonného zástupce
  • s dokladem místa pobytu (nájemní smlouva, smlouva o ubytování, …)

Kritéria pro zápis:

  • děti s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy ve spádové oblasti
    (Anny Letenské – lichá č. 1–17, sudá č. 12–18, Anglická – lichá č. 1–25, Balbínova, Budečská – lichá č. 37–47, sudá č. 36–48, Čelakovského sady – sudá č. 8–12, Čerchovská, Helénská, Chopinova, Ibsenova – lichá č. 1–7, Italská, Kunětická, Krkonošská, Lichnická, Mánesova – lichá č. 1–57, sudá č. 2–62, Na Smetance, nám. Míru – č. 1–6, č. 20, Na Švihance, Polská – sudá č. 2–34, Rubešova, Římská – lichá č. 3–37, sudá č. 2–36, Slavíkova – lichá č. 7–29, Škrétova, Španělská, Vinohradská – lichá č. 11–67, sudá č. 6–30, Vozová)
  • děti s místem pobytu v dané městské části – v Městské části Praha 2
  • děti s místem pobytu v jiné městské části

2022-05-04 Projekt Středověk a návštěva Pražského hradu 7.A,B“Žáci 7. ročníků se zúčastnili v rámci každoročního projektu exkurze na Pražský hrad. Společně s paní průvodkyní  prošli Katedrálou svatého Víta, Vojtěcha a Václava, viděli jsme výměnu hradní stráže a prošli jsme nádvořími Hradu. Podívali se do kaple sv. Jiří a Starého královského paláce. Program byl ukončen prohlídkou Zlaté uličky. Sešli jsme po Královských schodech a společně se vrátili do školy. Kdo poslouchal, dozvěděl se mnoho zajímavého o těchto klenotech české historie.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Středověk a jejím úkolem bylo tedy ukázat našim dětem krásu a jedinečnost českých památek a též prohloubit poznatky především dějepisné.

D.W.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2