Návrat z LVK se předpokládá mezi 13:00 až 13:30. Děti už jsou na cestě.

2022-02-18 Bruslení 9.APodívejte se, jak si užívaly děti z 9.A bruslení.

2022-02-28 až 03-04 LVKTak už je to tady. Ten den konečně přišel. JEDEME NA LYŽÁK! Ráno jsme si mohli přispat. Což nikomu nevadilo. Vzali jsme si zavazadla a šli (někteří dojeli) na zastávku. Byla sice zima, ale povídali jsme si, takže jsme na zimu zapomněli. Zavazadla jsme jako Tetris naskládali do autobusu.

Najednou přišel osudový moment LOUČENÍ.

Všichni jsme utírali slzy, nasedli do autobusu a vydatně mávali na rodiče a na sourozence plazili jazyk.

Cesta byla dlouhá a nelehká, ale my jsme statečně bojovali s bolením bříška. Jedna z bojovnic požadovala zastavení autobusu. Pochopitelně jsme využili situace a také vylezli na čerstvý vzduch. Po asi deseti minutách jsme se ale vrátili. 

Všichni jsme se empaticky zeptali:

“Zvracela jsi!” Však ona nás probodla pohledem a řekla: “Ne!” Zbytek cesty už byl klidný, sice jsme zabloudili, ale tak stane se. 

Postřehli jsme však něco, co nám zatajilo dech. PEJSEK. Ano skutečně to byl malý roztomilý pes.

2022-02-28 Návštěva Karolina – třída VII.ADíky spolupráci s rodiči jsme se mohli zcela mimořádně a bez jakéhokoli vstupného podívat do prostor historické budovy Univerzity Karlovy, která byla pojmenována po svém zakladateli Karlu IV. V současnosti je Karolinum sídlem rektora a centrálních institucí Univerzity Karlovy, zasedá zde akademický senát a aula Karolina je tradičně využívána ke slavnostním a reprezentačním účelům, jako jsou např. promoce a imatrikulace studentů univerzity apod.
S naší milou průvodkyní jsme si prohlédli přízemí Karolina s gotickými klenbami ze 14. století. V patře jsme pak obdivovali vzácnou gotickou kapli a aulu.
Tady jsme měli možnost vyslechnout si speciální varhanní koncert jen pro nás. Taky jsme zjistili, kolik píšťal mají varhany a procvičili jsme si naše vědomosti z dějepisu.

2022-02-22 Zahájení Roku DvojkyNaši žáci byli na zahájení Roku Dvojky dne 22.02.2022 ve 12:22. Více naleznete v článku Prahy 2.

2022-02-25 Bruslení 3.APodívejte se, jak si užívaly děti z 3.A bruslení.

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny 2 první třídy s celkovou kapacitou 50 žáků.

Kritéria Základní školy a mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1:

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
  2. Dítě, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8.ročníku).
  3. Dítě z MŠ Na Smetance (včetně detašovaného pracoviště).
  4. Ostatní

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči, než kolik umožňuje kapacita školy přijmout v konkrétním zadaném kritériu, bude z důvodu transparentnosti a nastavení rovných podmínek zvolen výběr losováním uchazečů pod přidělenými registračními čísly.

Losování bude provedeno za účasti ředitele školy, člena školské rady, zástupce rodičů, zástupce pedagogů a zástupce zřizovatele.

Naši lyžaři už jsou úspěšně na místě a jsou ubytovaní.

2022-02-23 Bruslesní 3.BKrásné bruslení III.B. Svítí nám sluníčko, led je perfektní. Děti s nadšením zkouší své dovednosti a hrají na babu

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2