Plán akcí

Pondělí:

8,50-10,50 hod. – preventivní přednáška „Budování vztahů ve třídě“, účast: 7.A
10,55-12,35 hod. – preventivní přednášky „Budování vztahů ve třídě“, účast: 7.B
- celoškolkový projekt Den smyslů
17 hod. – třídní schůzky „A“ tříd

Úterý:

- karneval ke Dni dětí v MŠ pobočka Vozová
17 hod. – třídní schůzky „B“ tříd

Středa:

8,50-10,50 hod. – preventivní přednáška „Budování vztahů ve třídě“, účast: 5.A
10,55-12,35 hod. – preventivní přednášky „Budování vztahů ve třídě“, účast: 5.B


Akce ŠD:
Vycházka Vyšehrad, účast: 1.A,B
Život v pravěku, účast: 2.A + ŠK
Folimanka - hřiště, účast: 3.A,B, 4.A

Čtvrtek:

Karneval s Katkou a Gábinou pro děti v MŠ

Pátek:

Projekt Vesmírný den pro děti v MŠ (4.třída)

Další informace:

 

Pondělí:

7,40-8,45h – testování žáků

Úterý:

12,30 hod. – fotografování žáků 7. - 9.tříd

Středa:

Akce ŠD:
Vycházka Vodárna, účast: 1.A, 3.A
Vycházka Havlíčkovy sady, účast: 1.B, 2.A
Edukační vycházka Žižkovská věž, účast: 2.B
Park Grébovka, účast: 3.A, 4.A

Čtvrtek:

13,30 hod. – konzultace s PhDr.O.Pohlovou

Pátek:

9 -10,30 hod. – dopravní hřiště Muzeum policie, účast: 4.B
10,30 -12 hod. – dopravní hřiště Muzeum policie, účast: 4.A

Další informace:

 

14.12. až 18.12. budou na prezenční výuku docházet 6.A, 7.A a 8.A třídy. 6.B, 7.B, 8.B třídy budou mít distanční výuku.

Pondělí:

 

Úterý:

8-11,40 hod. – scio testy pro 6.A 

Středa:

Vánoční nadílka v MŠ

Akce ŠD:
Vánoční přání – školní akce, účast: 1.A,B, 2.A,B
Výroba vánočních ozdob – školní akce, účast: 3.A,B, 4.B

Čtvrtek:

Podologický průzkum – vyšetření plosky nohy dětem v MŠ

Pátek:

 

Další informace:

23.12.2020 – 3.1.2021 – vánoční prázdniny

7.12. až 11.12. budou na prezenční výuku docházet 6.B, 7.B a 8.B třídy. 6.A, 7.A, 8.A třídy budou mít distanční výuku.

Pondělí:

8,00 - 6.B, 7.B, 8.B - třídnická hodina

8,50-12,35 hod. - scio testy pro 6.B

Úterý:

 

Středa:

8-11,40 hod. – scio testy pro 9.B

Akce ŠD:
Zdobení perníčků – školní akce, účast: 2.B
Adventní tvoření – školní akce, účast: 1.A,B, 2.A, 3.A,B, 4.A

Čtvrtek:

10,05-13,30 hod. – scio testy pro 9.A

Třídní projekt na pobočce MŠ Vozová – Vánoční tvoření

Pátek:

9 hod. – porada ředitelů škol, účast: H.Vítová

Preventivní přednášky – s lektorkou Mgr. Monikou Podlahovou:

  • 8 hod. – 7.B chlapci– Na startu..I.
  • 8,50 hod. – 9.B – Já II.
  • 10,05 hod. – 5.A – Online I.
  • 10,55 hod. – 8.B – Bát/nebát se ….
  • 11,50 hod. – 5.B – Online I.
  • 12,45 hod. – 6.B – Adam/Eva…

Další informace:

23.12.2020 – 3.1.2021 – vánoční prázdniny

15.12.2020 - 8-11,40 hod. – scio testy pro 6.A

Pondělí:

10,30 – 12 hod. – přezkoušení dětí v režimu individuálního vzdělávání - MŠ 

Úterý:

12 hod. – zdobení vánočního stromku na náměstí Míru, účast: děti MŠ

Středa:

10,05-12,35 hod. – Finanční gramotnost v 8.A

Akce ŠD: Čertovský toast – školní akce, účast: 2.A, 

Čtvrtek:

celoškolkový projekt Den zvířat

Pátek:

Preventivní přednášky – s lektorkou Mgr. Monikou Podlahovou:

8 hod. – 4.A - Z housenky motýlem

8,50 hod. – 4.B – Z housenky motýlem

10,05 hod. – 6.A – Adam a Eva…

10,55 hod. – 8.A – Bát/nebát se ….

11,50 hod. – 9.A – Já II.

12,45 hod. – 7.A chlapci – Na startu I. 

Dopoledne Mikulášská nadílka pro děti v MŠ

Další informace:

23.12.2020 – 3.1.2021 – vánoční prázdniny

Pondělí:

Týdenní střídání prezenční a distanční výuky tříd 2. stupně.
Šesté a sedmé ročníky výuka ve škole, osmé a deváté ročníky distanční výuka.

13,30-14,30 hod. – kroužek angličtiny pro děti v MŠ

Úterý:

fotografování jednotlivců – děti v MŠ

Středa:

9,30 hod. – fotografování jednotlivců 1.stupně (kalendáře 2021),  cena pro zájemce: 270,-Kč, 

Akce ŠD:

Podzimní tvoření – školní akce, účast: 1. A, B,
Orientační hra, účast: 2.A,B
Poznáváme své město – Kostel sv.Ignáce, účast: 3.B, 4.A
Poznáváme své město – Novoměstská radnice, účast: 3.A, 4.B

Čtvrtek:

8,30-12,30 hod. – kurz profesní orientace pro 9.ročníky v PPP

- třídní projekt 3.třídy v MŠ – Jablíčkový den,

Pátek:

Celoškolkový projekt - Drakiáda

Další informace:

26.10 - 27.10. - úplný zákaz školní docházky, následuje státní svátek 28. října a navazující krátké podzimní prázdniny. Děti nepůjdou do školy celý tento týden.

29.-30.10.2020 – podzimní prázdniny

Pondělí:

10,05 – 12,35 hod. – Finanční gramotnost v 8.A

Úterý:

8-12,35 hod. – Finanční gramotnost v 8.B

18 hod. – Rada školy

Středa:

Akce ŠD:
Poznávací vycházka, účast: 1. A, B
Turnaj ve vybíjené na šk.sport.areálu, účast: 2.A,B
Miniprojekt ŠD – poznávací vycházka za architekturou, Žižkovská věž, P3,
účast: 3.A,B, 4.A,B,

Čtvrtek:

celoškolkový projekt Den zvířat

Pátek:

 

Další informace:

14.10.2020 od 9,30 hod. – fotografování 1.stupně na kalendáře 2021, cena 270,-Kč
29.-30.10.2020 – podzimní prázdniny

Pondělí:

Státní svátek

Úterý:

 

Středa:

15-16 hod. – Hudebně pohybový kroužek pro děti MŠ
Akce ŠD:
Orientační hra na školní zahradě, účast: 1.tř.
Podzimní tvoření – školní akce, účast: 2.+ 3.tř.
Sport – Sportovní areál školy, účast: 4.tř.

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

Další informace:

Pondělí:

 

Úterý:

 

Středa:

 

Čtvrtek:

8 hod. – školní poznávací výlet Želízy, Tupadly, účast: 6.A,B
- celoškolkový projekt „Děti, hry a písnička“, - MŠ
12-18 hod. – natáčení filmu před budovou školy
16,30 hod. – ukázková hodina pro děti a rodiče ve VTV – florbal (nájemci)

Pátek:

- příjezd žáků ze školy v přírodě Lučanka

Další informace:

Pondělí:

odjezd přihlášených žáků 2.A,B, 5.A,B na školu v přírodě Hrachov
rozdávání a vracení učebnic
7.A, B - dívky - prevetivní přednáška
9,15 hod. – foniatrické vyšetření dětí v MŠ

Úterý:

8,30 hod. – prohlídka foniatrikem – 1.ročníky

Středa:

8,30 hod. – foniatrické vyšetření žáků 1.B

Čtvrtek:

 

Pátek:

příjezd žáků ze školy v přírodě Hrachov

Neděle

odjezd přihlášených žáků 7.A,B, na školu v přírodě

Další informace:

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2