Plán akcí

Pondělí:

– Květinový den – projekt 1.třídy v MŠ
11-12,35 hod. – návštěva knihovny v Korunní ul., účast: 2.A
Akce ŠD:
Projekt Hravá družina – Zdravověda-první pomoc, školní akce, účast: 4.A, ŠK

Úterý:

- besídka ke Dni matek – 2.třída MŠ

Středa:

Akce ŠD:
Projekt Hravá družina – Jezdíš, jezdím, jezdíme (dopravní výchova), školní akce, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

 

Pátek:

10,05-11,40 hod. – vaření ve školní kuchyňce, účast: 2.A
Akce ŠD:
Děti na kolech – akce v Muzeu policie, účast: 2.A,B, 3.A

Další informace:

- 24.-29.5.2022 – škola v přírodě Kolínská bouda pro 7. a 8.ročníky
- 25.5.2022 – zápisy do 6.tříd šk.roku 2022/23

Pondělí:

– odlet 12 žáků do Polska (Erasmus+)
– odpadá odpolední vyučování 9.ročníků
- interaktivní koncert pro 30 dětí z MŠ
16 hod. – besídka ke Dni matek – 4.třída MŠ
Akce ŠD:
Relaxační vycházka – školní akce, účast: 4.A, ŠK

Úterý:

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2021/2022 - ČŠI 5. ročníky
9 hod. – Pražský přebor školních družstev – šachy, účast: 2 družstva z 1.stupně
- krajské kolo OVOV

Středa:

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2021/2022 - ČŠI 5. ročníky
8-13 hod. – turnaj v přehazované pro 6.-7.ročníky ve sport.areálu školy
Akce ŠD:
Botanická zahrada Albertov, vstupné: 30,-Kč, účast: 1.A,B, 3.B, 4.B
Hřiště Grébovka, účast: 2.A,B
Interaktivní hra – zábavný program (školní akce), účast: 3.A

Čtvrtek:

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2021/2022 - ČŠI 5. ročníky
– Pražský přebor školních družstev – šachy, účast: 1 družstvo z 2.stupně
16 hod. - Jarní tvoření s překvapením ke Dni matek, účast: 3.třída MŠ

Pátek:

- návštěva Pražského hradu, vstupné: 60,-Kč, účast: 2.A
11 hod. – fotografování dětí z MŠ
- návrat žáků 6. a 9.tříd ze ŠVP Kolínská bouda

Sobota:

přílet 12 žáků a pedag.doprovodu z Polska (Erasmus+)

Další informace:

- 24.-29.5.2022 – škola v přírodě Kolínská bouda pro 7. a 8.ročníky

Pondělí:

– Finanční gramotnost pro 8.B
14-17 hod. – zápisy 2022/2023 do MŠ ve školní kuchyňce
Akce ŠD:
Den matek – tvoření (školní akce), účast: 4.A

Úterý:

10 hod. – Finanční gramotnost pro 8.A
- fotografování v ZŠ (40,-Kč/třída, 35,-Kč/2ks skupinka)
14-17 hod. – zápisy 2022/2023 do MŠ ve školní kuchyňce

Středa:

– Vybíjená pro vybrané žáky 4.-5.tříd
8,50-13,30 hod. – návštěva Pražského hradu, účast: 7.A,B
9,30 hod. – Ferda Mravenec, DUH, platba: 100,-Kč, účast: 1.A,B

Akce ŠD:
Den matek – tvoření (školní akce)

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

Neděle:

- odjezd přihlášených žáků 6. a 9.tříd na ŠVP Kolínská bouda

Další informace:

9.5. - 14.5.2022 – Erasmus, Polsko

Pondělí:

- Den knihy – projekt 1.třídy MŠ
9,30 hod. – div.představení Modroočko, DUH, platba: 100,-Kč, účast: 1.A,B

Úterý:

 

Středa:

- přednáška na téma Povolání–strážník Městské policie, účast: předškoláci 3. a 4. třídy MŠ
9,30 hod. – Tři veterání, DUH, platba: 100,-Kč, účast: 2.B, 4.A,B
14,30-18 hod. – Jarní školní bazar ZŠ a MŠ

Akce ŠD:
Čarodějnice – program v DDM P2, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

Další informace:

2.- 3.5.2022 – zápisy do MŠ 2022/2023
3.5.2022 – fotografování v ZŠ
9.5. - 14.5.2022 – Erasmus, Polsko

Pondělí:

Velikonoční pondělí

Úterý:

9 hod. – návštěva Poslanecké sněmovny

Středa:

9,30 hod. – muzikál Karlín, účast: 2.A

Akce ŠD:
Kuchař Sam a mořské panny – div.představení v DDM P2, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

 

Pátek:

16 hod. – Post Bellum – vyhlášení v DDM P2

Další informace:

27.4.2022 – jarní bazar ZŠ a MŠ

3.5.2022 – fotografování v ZŠ

Pondělí:

16-17 hod. – jarní velikonoční tvoření rodičů s dětmi – 3.třída MŠ
16,30 hod. – schůzka rodičů-zástupců tříd (SRPŠ) v 8.B
Akce ŠD:
Velikonoční tvoření – školní akce, účast: 4.A, ŠK

Úterý:

– McDonald Cup pro 1.- 3.třídy
- OK olympiády – matematika pro 6.- 8.ročníky,
14 hod. – pedagogická rada
17 hod. – třídní schůzky 1.-9.třídy

Středa:

– McDonald Cup pro 4.– 5.třídy
8,50 hod. – dopravní hřiště Policejní muzeum, účast: 4.A
10,30 hod. – dopravní hřiště Policejní muzeum, účast: 4.B
8,50-10,50 hod. – velikonoční pečení ve šk.kuchyňce, 2.A
17-18 hod. – den otevřených dveří v MŠ (Smetanka i Vozová)

Akce ŠD:
Velikonoce v ŠD + velikonoční vaření ve šk.kuchyňce

Čtvrtek:

Velikonoční prázdniny v ZŠ

Pátek:

Velikonoce – Velký pátek

Další informace:

3.5.2022 – fotografování v ZŠ

Pondělí:

8,30-12 hod. – OK volejbal, účast: přihlášení žáci 8.a 9.ročníků
– zubní prevence pro děti v MŠ
- podologický průzkum v pobočce Vozová
14-18 hod. – zápisy do 1.tříd v ZŠ
Akce ŠD:

Vodárna – hřiště – relaxační vycházka, účast: 4.A

Úterý:

– projekt Den knihy ve 3.třídě MŠ
14-18 hod. – zápisy do 1.tříd v ZŠ

Středa:

– Jarní pohádka o zeleném kocourkovi – div.představení pro děti v MŠ
14-17 hod. – zápis na prázdninový provoz v MŠ

Akce ŠD:
Velikonoční příběh – Muzeum Kinských P5, platba: 60,-Kč, účast: 1.A,B, 3.B
Farma mláďata – program, školní akce, účast: 2.A
Tropický prales, DDM Lublaňská P2, platba: 30,-Kč, účast: 2.B
Historické budovy P2 – edukační vycházka, účast: 3.A
Fotogramy – Stanice techniků P2, platba: 30,-Kč, účast: 4.B

Čtvrtek:

9 hod. – velikonoční výstava v Národopisném muzeu, účast: 2.A
14-17 hod. – zápis na prázdninový provoz v MŠ

Pátek:

– Finanční gramotnost – 8.B + praxe 5 studentů z VŠE
- sběr papíru – ZŠ + MŠ

Další informace:

11.3.2022 – schůzka SRPŠ
12.4.2022 – pedagogická rada
12.4.2022 – třídní schůzky 1.- 9.ročníků
13.4.2022 – Den otevřených dveří v MŠ
3.5.2022 – fotografování v ZŠ

Pondělí:

 

Úterý:

8 hod. – OK olympiády českého jazyka
8 hod. – recitační soutěž Poetické pražské setkání, ZUŠ Slezská, účast: 3.A
- OK olympiády v Aj
9,30 hod. – div.představení Rumcajs, DUH, vstupné: 100,-Kč, účast: 2.A
10,05 hod. – návštěva předškolních dětí z MŠ Na Smetance v 1.třídách ZŠ

Středa:

10,05 hod. – návštěva předškolních dětí z MŠ,pob.Vozová v 1.B

Akce ŠD:
Hravá družina – miniprojekt, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

Jeden svět v kině Atlas, účast: 8.A,B, sraz před školou v 7,40 hod.
Jak vzniká kniha - návštěva 3.třídy MŠ v knihovně, Praha 2

Pátek:

 

Další informace:

4.-5.4.2022 – zápisy do 1.tříd ZŠ
6.-7.4.2022 – zápisy na prázdninový provoz v MŠ
8.4.2022 – sběr papíru ZŠ a MŠ

Pondělí:

9,30 hod. – div.představení „Modroočko“, DUH, vstupné: 100,-Kč, účast: 3.A,B

15,30 hod. – Den otevřených dveří v ZŠ
Akce ŠD:
Výstava v Národním muzeu, účast: 4.A

Úterý:

8 hod. – OVOV v malé i velké tělocvičně

8,45 hod. – Jeden svět ve Světozoru, platba: 70,-Kč, účast: 5.A,B
- návštěva knihovny v Korunní – účast: 4.třída MŠ

Středa:

9 hod. – Jeden svět v Lucerně, platba: 70,-Kč, účast: 3.A,B
10-13,30 hod. – Botanická zahrada Na Slupi, platba: 35,-Kč, účast: 7.A,B
11 hod. – Jeden svět v Lucerně, platba: 70,-Kč, účast: 6.A,B

Akce ŠD:
Botanická zahrada Na Slupi, P2, účast: 1.A,B
Mini ZOO v DDM Lublaňská, P2, platba: 30,-Kč, účast: 2.A
Origami 4x jinak – školní akce, účast: 2.B
Vyšehrad – edukační vycházka, účast: 3.A, 4.B
Jarní tvoření v DDM Slezská, P2, platba: 20,-Kč, účast: 3.B, 4.A

Čtvrtek:

- hudební pořad Za poznáním tajů hudby - pro děti v MŠ

Pátek:

9 hod. – prohlídka Staroměstské radnice, platba: 50,-Kč, účast: 2.A
- cca 18 hod. – přílet žáků + ped.doprovodu ze Španělska (Erasmus+)

Další informace:

- 4.-5.4.2022 – zápisy do 1.tříd ZŠ

Pondělí:

Akce ŠD:

Jarní tvoření – školní akce, účast: 4.A, ŠK

Úterý:

8 hod. – začátek registrace k zápisu do 1.ročníku 2022/2023

Středa:

Akce ŠD:
Technické muzeum – stanice přírodovědců Lublaňská, P2, účast: 1.A,B, 2.A, 3.B
Jarní tvoření – program v DDM Vratislavova P2, účast: 2.B, 4.B
Okna do pravěku – Národní muzeum, účast: 3.A

Čtvrtek:

13:15 hod. – schůzka s PhDr. Olgou Folprechtovou Pohlovou

Pátek:

9 hod. – prohlídka Staroměstské radnice, platba: 50,-Kč, účast: 2.A

Neděle:

Erasmus: odlet přihlášených dětí do Španělska

Další informace:

- 21.3.2022 od 15,30-18 hod. – DOD
- 25.3.2022 – Erasmus – přílet ze Španělska
- 4.-5.4.2022 – zápisy do 1.tříd ZŠ

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2