Škola

projekt Rozumíme penězům

A opět tu byla poslední středa v měsíci a s ní i další projektový den Rozumíme penězům pro žáky 8. tříd.

Tentokrát před námi byl nelehký úkol – vypracovat rodinný rozpočet. Pro jeho zhotovení jsme se museli seznámit s řadou důležitých pojmů – příjem, výdaj, zdravotní a sociální pojištění, daň, důchod, mzda……

29.9.2011 Projektový den 6.třídy cesta do pravěku

Dne 29.9.2011 šesté třídy pořádaly pravěký den. Byl to super den. Nejprve jsme se ve třídách převlékli do pravěkých obleků a šli jsme na školní zahradu. Losováním jsme se rozdělili na otce, mámy a děti a vytvořili jsme rodiny. Každá rodina měla své jméno. Každý měl udělat z keramiky přívěsek. Pak jsme drtili zrní na mouku mezi kameny. Bylo to dost těžké. Když jsme namleli misku mouky,šli muži a chlapci  vyrábět kamenné sekyrky. Pak je házeli na cíl. Ženy zatím barvily látky, aby byly hezky modré. Děti vyráběly hračky ze šišek, sena a hlíny. Potom jsme šli lovit mamuta a házeli jsme mu oštěpy do srdce. Když jsme všechno dokončili, šli jsme si upéct mamuta. Nejlepší bylo, že nás naše ženy poslouchaly. Opékání buřtů (mamutů) bylo výborné. To představovalo pravěk. Líbilo se nám to.

Z literárních příspěvků žáků 6. A a 6. B třídy.

Září 2011 - Výtvarná soutěž Naše škola 1.B

Děti z 1.B jsou náramně šikovné, krásně kreslily fixami, zdobily razítky, malovaly temperami, vystřihovaly a lepily to, co je od září každý den kolem nich: holčičky, kluky, paní učitelku, lavice, tabuli, tašky, hračky, nástěnky, police, květiny, penály,… zkrátka školu. A ty nejhezčí práce za to pošleme do výtvarné soutěže „Naše škola“.

13.9.2011 Dětský den přírodovědců

Dne 13. září 2011 se žáci prvních tříd zúčastnili Dětského dne přírodovědců v prostorách botanické zahrady Př F UK.

Děti si prohlédly skleník, kde se seznámily s rostlinami a pod mikroskopem pozorovaly nejen rostlinná těla a krásnu pylových zrn, ale i struktury hornin. Studenti z přírodovědecké fakulty zajímavým způsobem předvedli chemické hrátky dráčka Soptíka, výzkumný ústav čar a kouzel, barevné ohně a jiné salonní triky. Skupinky žáků obcházely jednotlivá stanoviště, kde pro ně lektoři  připravili program- např. setkání se zvířátky (mnohonožky, chameleoni) a další.

Žáci 1.A a 1.B si zaslouží pochvalu za první dlouhou vycházku přes Prahu k určenému místu botanické zahrady. Reflexní vestičky vzbuzovaly v kolemjedoucích řidičích úsměv a obdiv našich školáčků.

 

Mgr. Lýdia Šimurková

28.9.2011 Školní výlet

Dne 28. září jsme zaplnili v půl deváté žlutý autobus, dobrou náladu s sebou měl každý – a jelo se. Nejdřív nás čekaly milé průvodkyně v zámku Nelahozeves. Docela jsme je překvapili tím, co jsme věděli a taky spoustou dotazů. Po prohlídce jsme kousli do svačiny a seběhli dolů k rodnému domku hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Tam jsme absolvovali výklad a prohlédli jsme si, jak malý Antonín žil i jak se pak do svého rodiště vracel. Ještě jsme se zastavili u jeho sochy, spousta fotek a huráááá na Říp!!!!!

1.9.2011 1.září

Už je tady opět nový školní rok a do našich lavic usedají motýlci a berušky – naši letošní prvňáčci. Na školním dvoře nás přivítalo slunečné ráno a byly tu paní učitelky s prvními úkoly, které děti s pomocí rodičů hravě vyřešily. Složily velké barevné puzzle motýla a berušky. Na hřišti proběhlo vzájemné seznámení obou tříd pomocí vyhledávání shodných obrázků pexesa. Následovalo seznámení s vyzdobenými třídami, připravenými pomůckami a spoustou dárků.

Nakonec se děti dočkaly první vzácné návštěvy. Přivítala je osobně paní Mgr. Kateřina Jechová a paní ředitelka PaedDr. Hana Vítová. Společně přejeme všem prvňáčkům a jejich rodičům, aby s lehkostí motýla a užitečností berušky zvládali a zdolávali vše co na ně ve škole čeká.

Třídní učitelky
Mgr. Lýdia Šimurková
Mgr. Eva Portešová

Plavání 2.B 2011

Podívejte, jak nám to po půl roce pod vedením výborných cvičitelů jde. Vody už se nikdo nebojí, skáčeme, splýváme, plaveme na břiše i na zádech jako rybičky s páskem a s destičkami. Někdo už teď uplaval malý kousek, jiný i velký kus bez pomůcek, ostatní jsou hodinu od hodiny také stále lepší, jen dál chodit plavat.

Fotky ze soutěží 2011

Ve školním roce 2010/2011 se žáci naší školy zúčastnili velkého množství sportovních akcí.

Děti z druhých až pátých tříd odehrály 1. ročník Školní ligy miniházené. Poprvé jsme si miniházenou vyzkoušeli na Gutovka Open turnaji 22.9.2010, kde jsme obsadili 13. místo.

Absolvovali jsme tři turnaje ligy a obsadili celkové 3. místo v kategorii 1.- 3.tříd a 2.místo v kategorii 4.-5.tříd. Zakončením byl opět Open turnaj 14.6.2011.  Miniházená všechny děti nadchla a určitě se zúčastníme dalšího ročníku Školní ligy.

Další soutěží byl oblíbený McDonald’s Cup ve fotbale. Sestavili jsme dvě družstva. V prvním hracím dnu vybojovali žáci 1.-3.třídy 4.místo a následující den jejich starší kolegové dosáhli na 2.místo. Novinkou byl v tomto roce plážový McDonald’s Cup, opět hrála dvě družstva (chlapci 7. a 8.-9.tříd). Hoši měli možnost vyzkoušet si úplně jiný povrch, než na jaký jsou zvyklí ze školy.

V květnu (3.5., 4.5. 2011) se konala obvodní kola ve volejbale. Dívky 8.- 9. tříd vybojovaly 4.místo a hoši 8.- 9.roč. – postoupili z 1.místa do celopražského kola.

10.5.2011 proběhl Preventan Cup ve vybíjené. Zúčastnili jsme se smíšené kategorie 4.-5.tříd a skončili na 2.místě.

Hoši  6.-7. a 8.-9.tříd si zahráli i florbal. Bylo z toho 4.místo pro mladší a 9. pro starší.

V prosinci se konal Turnaj smíšených čtyřek v basketbale 8.-9.tříd a v březnu pak obvodní

kolo v basketbale chlapců.

24.5.2011 proběhlo obvodní kolo v přehazované. Hrály dívky 7.roč. a skončily na třetím místě ve skupině.

16.6.2011 Ekofestival a předávání cen

Děti 2.B si prošly pěkně připravené soutěže, viděly a dozvěděly se tu různé zajímavosti o přírodě kolem nás a o její ochraně,za splněné úkoly navíc získaly drobné ceny. Ale to nejlepší přišlo nakonec. Asociace nevládních ekologických organizací - Zelený kruh vyhlásila výsledky výtvarné soutěže "Les podle mých představ",do které děti z naší školy pod vedením paní učitelky Witzové poslaly své práce. Ocenění v kategorii Keramika získalo 5 dětí 2.tříd: Yasmin Khawajah, Nikola Rozsívalová, Vendula Víchová, Míša Hrubý, Johanka Zárubová a zvláštní uznání ještě Adam Drábek. K diplomům a zaslouženým cenám pro každého přibyl navíc jeden zvláštní pro Všechny oceněné děti i se svými třídami - zúčastní se vysazování vlastního stromku v příštím školním roce.

Dánsko 2011

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2