Plán akcí

Pondělí:

1.-3. třídy fotbalový seminář

ukončení výuky v 12,35 hod.

Úterý:

odevzdávání učebnic

ukončení výuky 12,35 hod.

Středa:

odevzdávání učebnic

ukončení výuky 12,35 hod.

10 hod. – rozloučení 9.ročníků s 2.stupněm

Akce ŠD:

Zelená zahrada Smetanka, DDM P2 Lublaňská, vstupné: 20,-Kč, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

slavnostní předávání vysvědčení

ukončení výuky cca v 9 hod.

9-10 hod. – rozloučení 9.ročníků v tělocvičně

vydávání obědů 9 –11 hod

Pátek:

letní prázdniny

Pondělí:

10 hod. – návštěva T.Langa ve škole

- příjezd slovenských žáků a pedagogů

16 hod. – schůzka rodičů budoucích prvňáčků a předškoláků

Úterý:

8 - 13,30 hod. – Vodní ptáci, vstupné: 50,-Kč, účast: 1.stupeň

Středa:

14 hod. – pedagogická rada

Akce ŠD:

Sportem ku zdraví (součást projektu „Hrajeme si spolu“), účast: celá ŠD

Čtvrtek:

– odjezd slovenských žáků a pedagogů

Pátek:

 

Pondělí:

8 hod. – odjezd žáků 2.A,B na školu v přírodě v Blatné

8-14 hod. – návštěva ZOO, účast: PT

Úterý:

7,30 hod. – odjezd přihlášených žáků na Slovensko

Středa:

Akce ŠD:

Hřiště Folimanka, účast: 1.A,B, 3.A,B, 4.B

Čtvrtek:

13,15 hod. – konzultace PhDr. Olga Pohlová z PPP Praha 2

Pátek:

Příjezd žáků 2.A,B ze školy v přírodě v Blatné mezi 12 a 13 hodinou

Příjezd žáků ze Slovenska kolem 16 hodiny

Další:

Ve dnech 20.-23.6.2016 návštěva žáků ze Slovenska

20.6.2016 v 16 hod. – schůzka rodičů budoucích prvňáčků 

22.6.2016 od 14 hodin – pedagogická rada

Pondělí:

8 hod. – odjezd žáků 1.A, 3.B na školu v přírodě v Doksech

Úterý:

 

Středa:

Akce ŠD:

„Dva tovaryši“, div.představení v Muzeu policie, P2, vstupné: zdarma, účast: 1.B, 2.A,B

Kampa – relaxační procházka, účast: 3.A

Čtvrtek:

10 hod. – návštěva památníku Heydrichiády, účast: 9.A,B

Pátek:

8 – 15,30 hod školní výlet Libochovice, účast: 4. + 7.ročníky

8,30-11,40 hod. – projektový den na SPŠS Betlémská, účast: 8.A,B

Návrat žáků 1.A, 3.B na školu v přírodě v Doksech

Další:

13.-17.6.2016 – škola v přírodě – Blatná pro žáky 2.A + 2.B

Pondělí:

8 hod. – Finanční gramotnost pro 8.A

8,30 hod. – „Čert a Káča“, Státní opera, účast: 1.A,B

10 hod. – „Čert a Káča“, Státní opera, účast: 2.A,B

Úterý:

 

Středa:

Akce ŠD:

Hřiště Gutovka, praha 2, vstupné: zdarma, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

8 hod. – Finanční gramotnost pro 8.B

Pátek:

cca 12,30 hod. návrat žáků ze ŠVP v Peci pod Sněžkou (3.A, 4.A, 4.B, 5.B)

Další: 6.-10.6.2016 – škola v přírodě – Máchovo jezero/Doksy pro žáky 1.A + 3.B

Pondělí:

odjezd žáků 2.stupně na školu v přírodě Hrdoňov - Lipno

Úterý:

OK Pythagoriády 6.-8.ročníky

Akce ŠD:

Vyrábíme z bavlnek, DDM P2, účast: 2.A,B

Středa:

Akce ŠD:

Vyšehradské odpoledne, P2, vstupné: zdarma, účast: 1.A,B

Technické odpoledne, Stanice techniků P2, vstupné: 20,-Kč, účast: 3.A,B

Čtvrtek:

 

Pátek:

8-8,45 hod. – seminář firmy Komwag o třídění odpadů v 1.A,B

8,55-9,40 hod. – seminář firmy Komwag o třídění odpadů v 2.A,B

10-10,45 hod. – seminář firmy Komwag o třídění odpadů v PT

Sobota: žáků 2.stupně ze školy v přírodě v Hrdoňově - Lipno

Pondělí:

17 hod. – Rada školy

Úterý:

 

Středa:

Akce ŠD:

Pohádkový les, Riegrovy sady P2, vstupné: 20,-Kč, účast: 1.A,B, 2.A,B, 3.B

Čtvrtek:

13,15 hod. – konzultace s PhDr. Pohlovou

Pátek:

cca 12,30 hod. návrat žáků ze ŠVP v Peci pod Sněžkou (3.A, 4.A, 4.B, 5.B)

Sobota: 12-14 hod. - návrat žáků ze školy v přírodě v Janově nad Nisou (1.B a 5.A )

Další:23.5.2016, v 8 hod.  – odjezd žáků 2.stupně na školu v přírodě na Lipně (23.-28.5.2016)

Pondělí:

Fotografování tříd

Úterý:

14 hod. – adaptační kurs pro budoucí prvňáčky

14,30 hod. – přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky 2016/2017

16 hod. – jednání KVV v budově školy

Akce ŠD:

15-16,45 hod. – výroba náramků v DDM P2, vstupné: 20,-Kč, účast: 3.A,B, 4.B

Středa:

8,55-11,40 hod. – přírodovědecká fakulta, účast: 6.A,B

10 hod. – návštěva jihokorejských pedagogů

10,30 hod. – „O Sněhurce“ – divad.představení v MŠ, účast: PT

Akce ŠD:

MiniZOO, stanice přírodovědců, Drtinova ul., vstupné: 20,-Kč, účast: 1.A,B

Botanická zahrada – skleníky, P2, vstupné: 35,-Kč, účast: 2.A,B

Muzeum polic.techniky, P2, vstupné: 10,-Kč, účast: 3.A,B

Čtvrtek:

Projektový den „Cesta kolem světa“, 8.A,B

Pátek:

10 hod. – pietní akt u Památníku bratří Čapků

Další:      

odjezd žáků 3.A, 4.A, 4.B, 5.B na školu v přírodě v Peci pod Sněžkou (15.-20.5.2016)

odjezd žáků 1.B a 5.A na školu v přírodě Janov nad Nisou (15.-21.5.2016)

Pondělí:

8 hod. – Finanční gramotnost pro 8.B

McDonald´s Cup

Akce ŠD:

Vyrábíme ke Dni matek v DDM P2, vstupné: 20,-Kč, účast: 2.A

Úterý:

McDonald´s Cup

Středa:

projektový den „Řecko“pro 6.A,B

9,30 hod. – „Zahrada“ v DUH, vstupné: 70,-Kč,

Akce ŠD:

Trnkova zahrada 2 interaktivní hry, P1, vstupné: 60,-Kč, účast: 1.A,B

Výroba přání ke Dni matek, Stanice techniků P2, vstupné: 20,-Kč, účast: 2.B

Muzeum polic.techniky, P2, vstupné: 10,-Kč, účast: 3.A,B

Čtvrtek:

8 hod. – Finanční gramotnost pro 8.A

Pátek:

 

Další:      

9.5.2016 – fotografování tříd
10.5.2016 – adaptační kurz pro budoucí prvňáčky
10.5.2016 – přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky
10.5.2016 od 16 hod. – KVV v budově školy

Pondělí:

8-13,30 hod. – Mobilní planetárium, vstupné: 55,-Kč/žák
8-8,45 hod. – 3.A – „Voda-zázrak přírody“
8,55-9,40 hod. – 2.B -  „Voda-zázrak přírody“
10-10,45 hod. – MŠ -  „Voda-zázrak přírody“
10,55-11,40 hod. – 1.A -  „Voda-zázrak přírody“
11,50-12,35 hod. – 2.A - „Voda-zázrak přírody“
12,45-13,30 hod. – 5.B – „Klimatické změny – jaká budoucnost nás čeká?“

Úterý:

8-13,30 hod. – Mobilní planetárium, vstupné: 55,-Kč/žák
8-8,45 hod. – 3.B – „Voda-zázrak přírody“
8,55-9,40 hod. – 4.A – „Voda-zázrak přírody“
10-10,45 hod. – 4.B – „Voda-zázrak přírody“
10,55-11,40 hod. – 5.A – „Klimatické změny – jaká budoucnost nás čeká?“
11,50-12,35 hod. – 6.B – „Klimatické změny – jaká budoucnost nás čeká?“
12,45-13,30 hod. – 6.A – „Klimatické změny – jaká budoucnost nás čeká?“

8.15- 14.00 hod.- 1. až 3. třída McDonalds Cup

Středa:

8.15- 14.00 hod.- 4. a 5. třída McDonalds Cup

8-13,30 hod. – Mobilní planetárium, vstupné: 55,-Kč/žák
8-8,45 hod. – 7.A – „Klimatické změny – jaká budoucnost nás čeká?“
8,55-9,40 hod. – 8.B – „Klimatické změny – jaká budoucnost nás čeká?“
10-10,45 hod. – 7.A – „Klimatické změny – jaká budoucnost nás čeká?“
10,55-11,40 hod. – 9.B – „Klimatické změny – jaká budoucnost nás čeká?“
11,50-12,35 hod. – 9.A – „Klimatické změny – jaká budoucnost nás čeká?“
12,45-13,30 hod. – 8.A – „Klimatické změny – jaká budoucnost nás čeká?“

14,30 hod. – výměna zkušeností z činnosti škol.parlamentů P2

Akce ŠD:

Dopravní hřiště, Muzeum policie, vstupné: 5,-Kč, účast: 1.A,B

Čarodějnický rej v DDM P2, vstupné: 30,-Kč, účast: 2.A,B

Focení se zvířaty v DDM P5, vstupné: 40,-Kč, účast: 3.A,B

Čtvrtek:

8-13,30 hod. – Mobilní planetárium, vstupné: 55,-Kč/žák
8,55-9,40 hod. – PT – „Voda-zázrak života“
10.00- 10.45 hod.- 1.B – „Voda-zázrak života“
10.55- 11.40 hod. MŠ – „Voda-zázrak života“

Pátek:

„Vývoj motýla“, Botanická zahrada P8, účast: 3.B

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2